BIOMEDREG INTRANET

Master´s degree

Bc. Eva Mikulíková
Cytogenetické markery u glioblastomu a jejich význam pro diagnosticko-léčebnou rozvahu
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Studijní obor:
Datum obhajoby: 30.06.2011
 
Mgr. Veronika Fülöpová
Příprava bisheterocyklických derivátů 2-substituovaných-3-
Školitel: RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
Studijní obor: PřF UP/organická chemie
Datum obhajoby: 03.06.2011
 
Mgr. Micheala Tyčová
Molekulárně genetická diferenciace lékařsky významných kvasinek rodu Pichia
Školitel: Doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
Studijní obor: Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 06.08.2010
 
Bc Lukáš Jedinák
Syntéza derivátů 4-aryl(methyl)-1H-pyrazol-3,5-diaminu
Školitel: Petr Cankař
Studijní obor: Katedra organické chemie PřF UP
Datum obhajoby: 11.06.2010
 
Bc Adam Šimáček
Syntéza derivátů N-nitroethylendiaminu
Školitel: Pavel Hradil
Studijní obor: Katedra organické chemie PřF UP
Datum obhajoby: 11.06.2010
 
Bc Miloš Weiss
Studium vybraných substitučních reakcí 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onů
Školitel: Jan Hlaváč
Studijní obor: Katedra organické chemie PřF UP
Datum obhajoby: 11.06.2010
 
Bc. Jitka Prachařová
Intracelulární nukleotidy v analýze metabolomu
Školitel: Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
Studijní obor: Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 08.06.2010
 
Bc. Klára Pížová
Optimalizace rychlé molekulárně genetické metody k detekci mutací v nádorové populaci buněk
Školitel: Doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.
Studijní obor:

Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 08.06.2010
 
Bc. Jiří Řehulka
Proteomické profilování nádorové buněčné linie CEM ošetřené triterpenoidními látkami s protinádorovou aktivitou.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Studijní obor: Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 08.06.2010
 
Bc Lucie Resutíková
Nové markery pro detekci minimální reziduální choroby u pacientů s karcinomem pankreatu
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Studijní obor: Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 25.05.2010
 
Bc. Adriana Polýnková
Stanovení plasmatických hladin duálního tyrosinkinasového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu
Školitel: RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Studijní obor: Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 20.05.2010
 
Bc. Alžběta Kameníčková
Target identification of potential antitumor drugs inducing changess in the cell cycle
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Studijní obor: Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 20.05.2010
 
Bc. Vladimíra Palková
Cytogenetické změny u karcinomu prsu
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Studijní obor:
Datum obhajoby: 30.06.2008
 
Bc. Veronika Polášková
Analýza účinků inhibitorů cyklin dependetních kináz odvozených od olomoucinu v kombinaci s klasickými protinádorovými léčivy
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Studijní obor:
Datum obhajoby: 30.06.2004
 
Bc. Martina Paprskářová
Radiosenzitizační účinky inhibitorů cyklin-dependetních kináz odvozených od olomoucinu
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Studijní obor:
Datum obhajoby: 30.06.2004