BIOMEDREG INTRANET

Doktor´s degree

RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Synthesis, reactivity and biological activity of C5-substituted uracil analogues
Školitel: Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.hc mult.
Oborová rada: UK Praha/organická chemie
Datum obhajoby: 12.05.2011
 
Mgr. Michal Šiller, Ph.D.
Role cytochromů P450 a dalších enzymů metabolismu léčiv v biotransformaci dvou syntetických derivátů cytokininů.
Školitel: Prof.RNDr.Pavel Anzenbacher, DrSc.
Studijní obor: Lékařská fakulta, UP, obor Lékařská farmakologie
Datum obhajoby: 05.11.2010
 
Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
Mechanismy regulace exprese mitochondriálních proteinů
Školitel: Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
Oborová rada: Univerzita Palackého v Olomouci/Lékařská chemie
Datum obhajoby: 26.08.2010
 
MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
Vybrané imunologické a imunogenetické aspekty aterosklerózy se zaměřením na chemotaktické cytokiny a jejich receptory
Školitel: prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Oborová rada: Imunologie, Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 30.06.2010
 
RNDr. Hana Bendová, Ph.D.
Fyzikální a chemické účinky faktorů životního prostředí na kůži
Školitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Oborová rada: Lékařská biofyzika, Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 29.06.2010
 
RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D.
Studium účinků záření a chemických faktorů na buněčné a tkáňové systémy
Školitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Oborová rada: Lékařská biofyzika, Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 29.06.2010
 
RNDr. Emil Krestýn, Ph.D.
Vliv fyzikálních a chemických faktorů na nádorové buňky
Školitel: Doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
Oborová rada: Lékařská biofyzika, Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 19.04.2010
 
Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.
Mechanizmy účinků syntetických inhibitorů cyklin-dependentních kináz odvozených od olomoucinu
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Studijní obor:

Pediatrie, Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 14.04.2010
 
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Význam minimální reziduální choroby u solidních nádorů
Školitel: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD.
Oborová rada: Pediatrie, Lékařská fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 14.04.2010
 
Mgr. Libuše Stýskalová
Сytotoxické in vitro testy a jejich význam pro klinickou praxi a vývoj nových protinádorových léčiv
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Studijní obor: Pediatrie
Datum obhajoby: 30.06.2007
 
MUDr. Petr Džubák
Nová protinádorová léčiva směrovaná do buněčného cyklu
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Datum obhajoby: 30.06.2007
 
MUDr. Kateřina Bouchalová
Prognostický význam cytogenetických změn u solidních nádorů ve vztahu k odpovědi na léčbu
Školitel: prof. MUDr. Vladimír MIhál, CSc.
Oborová rada: Pediatrie
Datum obhajoby: 30.06.2005
 
RNDr. Radek Trojanec
Cytogenetické změny u nemocných se solidními nádory
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada: Pediatrie
Datum obhajoby: 30.06.2003
 
MUDr. Marián Hajdúch
Cell cycle directed anticancer drugs
Školitel: prof. MUDr. Vladimír MIhál, CSc.
Oborová rada: Pediatrie
Datum obhajoby: 30.06.2003
 
RNDr. Věra Nosková
Molekulární a buněčné mechanismy rezistence nádorových buněk na cytostatika
Školitel: prof. MUDr. Vladimír MIhál, CSc.
Oborová rada: Imunologie
Datum obhajoby: 03.06.2002