BIOMEDREG INTRANET

Bachelor´s degree

Michaela Gilíková
Využití imunohistochemie v onkologii nádoru
Školitel: Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.
Oborová rada: Bioorganická chemie, PřF UPOL
Datum obhajoby: 30.06.2011
 
Hana Vágnerová
Studium účinku protinádorových léčiv na mitochondriích v buněčných systémech
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Bioorganická chemie, PřF UPOL
Datum obhajoby: 30.05.2011
 
Veronika Slabá
Studium účinku protinádorových léčiv na izolovaných mitochondriích
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Bioorganická chemie, PřF UPOL
Datum obhajoby: 30.05.2011
 
Martin Mozolík
Příprava a validace buněčných systémů pro testování účinků protinádorových léčiv
Školitel: Mgr. Ivo Frydrych, Ph.D.
Oborová rada: Bioorganická chemie, PřF UPOL
Datum obhajoby: 30.06.2010
 
Hana Malečková
Syntéza derivátů uracilu substitovaného v poloze 5 heterocyklem, studium reaktivity a biologické aktivity
Školitel: Lucie Brulíková
Oborová rada: Katedra organické chemie PřF UP
Datum obhajoby: 11.06.2010
 
Francis Zvardoň
Příprava 5,6-C-disubstituovaných derivátů 1,2,4-triazinů
Školitel: Jakub Stýskala
Oborová rada: Katedra organické chemie PřF UP
Datum obhajoby: 07.06.2010
 
Hana Ondryášová
Polyzomie chromozómu 17 u karcinomu prsu a její význam pro diagnosticko-léčebnou rozvahu
Školitel: Mgr. Vladimíra Koudeláková
Oborová rada: Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 07.06.2010
 
Jana Potočková
Chinolony a studium jejich biologických (cytotoxických) účinků.
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada:

Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Datum obhajoby: 03.06.2010
 
Veronika Lišková
Mikrosatellitní nestabilita u kolorektálního karcinomu
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Oborová rada: MBB PřF UPOL
Datum obhajoby: 30.06.2009
 
Eva Mikulíková
Cytogenetické změny u nádorů CNS
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Oborová rada:
Datum obhajoby: 30.06.2009
 
Alžběta Kameníčková
Screening potenciálních protinádorových derivátů indukujících změny v buněčném cyklu
Školitel: MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
Oborová rada: Biochemie PřF UPOL
Datum obhajoby: 30.06.2008
 
Lucie Resutíková
Telomeráza u solidních nádorů
Školitel: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Oborová rada: Biochemie PřF UPOL
Datum obhajoby: 30.06.2008
 
Kateřina Václavíková
Cytogenetické změny a jejich význam v onkologii solidních nádorů
Školitel: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.
Oborová rada:
Datum obhajoby: 30.06.2005
 
Veronika Polášková
Analýza účinků inhibitorů cyklin dependetních kináz odvozených od olomoucinu v kombinaci s klasickými protinádorovými léčivy
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada:
Datum obhajoby: 30.06.2005
 
Martina Paprskářová
Radiosenzitizační účinky inhibitorů cyklin-dependetních kináz odvozených od olomoucinu
Školitel: MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Oborová rada:
Datum obhajoby: 30.06.2005